فرماندار شهرستان در نشست مشورتی دهیاران:

دهیاران با اشراف به قوانین و احساس مسئولیت در مسیر توسعه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی روستاها حرکت کنند/ از تمامی دهیاران در چهارچوب قانون حمایت می کنیم

دهیاران با اشراف به قوانین و احساس مسئولیت در مسیر توسعه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی روستاها حرکت کنند/ از تمامی دهیاران در چهارچوب قانون حمایت می کنیم
صبح امروز نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی به ریاست فرماندار و با حضور سروری سرپرست بخشداری مرکزی و جمعی از دهیاران بخش مرکزی نقده، در محل فرمانداری تشکیل شد.

صبح امروز نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی به ریاست فرماندار و با حضور سروری سرپرست بخشداری مرکزی و جمعی از دهیاران بخش مرکزی نقده، در محل فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرماندار شهرستان در این جلسه ضمن قدردانی از خدمات دهیاران اظهار داشت: دهیاران آخرین حلقه وصل مردم با نهاد اجرایی و حاکمیت هستند و در این راستا با هماهنگی شوراها نسبت به شناسایی و احصاء نارسایی ها و مشکلات روستائیان اقدام نمایند، مسائل و موارد را پیگیری و به اطلاع مسئولین برسانند.

شاکر در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: دهیاران می بایست  به قوانین و مقرارات و شرح وظایف خود آگاهی کامل داشته و نسبت به انجام و اجرای آن با جدیت عمل نمایند.

وی اجرای مصوبات شوراهای اسلامی روستا، پیگیری برای تعیین  محدوده حریم روستاها طی فرایند قانونی مربوطه، توجه بیشتر به بهسازی معابر روستایی را یکی دیگر از وظایف دهیار برشمرد و افزود: هر آنچه که شورا تصویب می کند و به تایید هیات تطبیق می رسد، دهیار مکلف به اجرای دقیق آن است.

فرماندار شهرستان در ادامه سخنان خود از دهیاران خواست: برنامه ریزی برای مدیریت روستاها را محور اقدامات خود قرار دهند و در تمامی مسائل قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و در خصوص صدور مجوزهای مختلف، طبق قانون عمل نمایند، با ساخت سازهای غیرمجاز برخورد قاطع داشته باشند و مطالبات روستائیان را در بستر همین برنامه ریزی ها پیگیری کنند.

شاکر در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی باید درچهارچوب قانون باشد افزود: از تمامی دهیارانی که در چهارچوب قانون عمل کنند، حمایت می کنیم درغیر این صورت اگر خلاف قانون عمل نمایند قطعاً باید پاسخگو باشند و بدون اغماض با متخلفین برابر مقررات برخود قانونی بعمل خواهد آمد، دهیاران باید با اشراف به قوانین و احساس مسئولیت در مسیر توسعه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی روستاها به عنوان مهمترین بخش فعال و تولید کننده جامعه حرکت کنند.