جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نقده برگزار شد

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نقده برگزار شد
صبح امروز ششمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان در سال 98، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای ستاد، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در این جلسه فرامرزی فرماندار شهرستان پس از شنیدن گزارشات و نقطه نظرات اعضای جلسه در خصوص وضعیت بازار شهرستان، گفت: نظارت مستمر بر بازار و واحدهای صنفی، در این برهه حساس اقتصادی و با توجه به مسائل و مشکلات موجود، برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، امری ضروریست، این نظارت ها در حوزه عمل و در افکار عمومی، باید اثرات خود را نشان دهد.

این جلسه با دستورکار، بررسی وضعیت بازار شهرستان،  برنامه ریزی تامین و توزیع اقلام اساسی و همچنین اتخاذ تدابیر لازم در راستای کنترل بازار برگزار گردید.