فرماندار نقده در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان:

ضمن رعایت دستورالعمل های مربوطه در خصوص حفاظت از منابع آب، به دغدغه های کشاورزان و آببران حوزه شهرستان نیز توجه جدی شود

ضمن رعایت دستورالعمل های مربوطه در خصوص حفاظت از منابع آب،  به دغدغه های کشاورزان و آببران حوزه شهرستان نیز توجه جدی شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال 99 به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران مرکزی و محمدیار، فرماندهی انتظامی شهرستان، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

منوچهر شاکر فرماندار شهرستان عمده هدف از برگزاری شورای حفاظت از منابع آب را هماهنگی و برنامه ریزی جهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و جلوگیری از مصرف بی رویه آب دانست.

شاکر  با تأکید بر اهمیت تامین و ساماندهی آب شرب مورد نیاز برای مصارف مختلف، کشاورزی و صنعتی و لزوم برنامه ریزی صحیح در این خصوص جهت جلوگیری از پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، بیان داشت: ضروری است ضمن رعایت دستورالعمل های مربوطه در خصوص حفاظت از منابع آب،  به دغدغه های کشاورزان و آببران حوزه شهرستان نیز توجه جدی شود.
در این جلسه وضعیت برداشت مصالح رودخانه ای از رودخانه گدارچای و مطالعات کنترل سیلاب در داخل شهرها و روستاها و اقدامات انجام یافته در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گزارش عملکرد لایروبی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه توسط نهادهای مربوطه در سال 99 از دیگر موارد این جلسه بود.