فرماندار شهرستان نقده در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر:

آمارها نشان دهنده کاهش مصرف مواد مخدر در شهرستان است

آمارها نشان دهنده کاهش مصرف مواد مخدر در شهرستان است
سومین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سال 98، به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در این جلسه مرتضی فرامرزی فرماندار شهرستان از کمیته های تخصصی چهارگانه خواست تا نسبت به مصرف مواد مخدر و گرایش به آن در جامعه از دیدگاه علمی نگریسته و با برنامه ریزی مدون و کاربردی در جهت کاهش مصرف انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی اقدامات لازم و عملی صورت دهند.

فرامرزی افزود: با توجه به آمارهای قبلی به نظر می رسد مصرف مواد مخدر در شهرستان ثابت مانده و خوشبختانه روند کاهشی به خود گرفته است.

وی از اداره بهزیستی شهرستان خواست: گزارش کاملی از آمار تحلیلی عملکرد کمپ های ترک اعتیاد در شهرستان و استاندارد بودن آنها ارائه نماید تا در این راستا نسبت به ادامه فعالیت کمپ ها و پذیرش آنها، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

فرماندار شهرستان، اداره آموزش و پرورش شهرستان را مکلف کرد: در خصوص عملیاتی کردن نظام مراقبتی دانش آموزان و آگاه سازی آنها نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر مبادرت نموده و در این رابطه نسبت به  برگزاری کارگاه های آموزشی اقدام و از پتاسیل ها و ظرفیت های نیروی انتظامی و اداره بهزیستی شهرستان بهره گیرند. شهرداری نیز ملزم شد در ایام تابستان در رابطه با فضاسازی تفرجگاه های شهری بمنظور اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در رابطه با مضرات مصرف مواد مخدر با اعضای شورای فرعی همکاری لازم را داشته باشند.