فرماندار نقده:

نحوه رفتار با ارباب رجوع باید رضایتمند مراجعین را در پی داشته باشد

نحوه رفتار با ارباب رجوع باید رضایتمند مراجعین را در پی داشته باشد
محمد نوبخت فرماندار شهرستان نقده با هدف احصا مسائل و مشکلات مدیریت جهاد کشاورزی بصورت سرزده ازاین اداره بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، محمد نوبخت فرماندار شهرستان جهت بررسی مشکلات بصورت سرزده از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بازدید کرد.
فرماندار شهرستان نقده هدف از این بازدید را احصای مشکلات دانست و افزود: نحوه برخورد کارمندان با ارباب رجوع باید رضایتمندی به دنبال داشته باشد.
محمد نوبخت با اشاره به برخی حاشیه ها در شهرستان تصریح کرد: ما بدون توجه به حاشیه ها و بدون تعارف به خدمت بی منت خود ادامه میدهیم و تاکنون نیز به اثبات رسیده که دولت سیزدهم یک دولت مردمی بوده و بی تعارف در خدمات رسانی از هیچ اقدامی فرو گذار نبوده است.
وی با اشاره به وضعیت شهرستان نقده در زمینه کشاورزی و دامداری، افزود: نگاه دولت امروز بیشتر به کشت محصولات کم آب دوست بخصوص گندم و کلزا که یک محصول استراتژیک است بوده و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز در خصوص ترویج این کشت در بین کشاورزان نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهد.
 در طی این بازدید جلسه ای نیز برای شنیدن مشکلات کارمندان این اداره برگزار شد که هر یک از پرسنل به ارائه مشکلات بخش های مختلف اداره پرداختند.
جهاد کشاورزی شهرستان نقده با 51 نفر پرسنل در حال خدمات رسانی به مراجعین بوده و رسیدگی به مشکلات کشاورزان و دامداران را بر عهده دارد.