تجدید میثاق اعضای شورای اداری با شهدا با حضور در یادمان شهید بروجردی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، اعضای شورای اداری شهرستان با حضور در یادمان شهید بروجردی با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

 

همچنین شورای اداری شهرستان طی نشستی مسائل و مشکلات مربوط به این یادمان را بررسی کردند.