تقدیر سرهنگ ترابی جانشین فرماندهی لشکر 64 ارومیه از فرماندار نقده

تقدیر سرهنگ ترابی جانشین فرماندهی لشکر 64 ارومیه از فرماندار نقده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، دیدار و نشست فرامرزی فرماندار شهرستان نقده با سرهنگ ترابی جانشین فرماندهی لشکر 64 ارومیه و با حضور اعضای شورای تأمین شهرستان، در محل تیپ 25 نیروی مخصوص واکنش سریع پسوه برگزار شد. 
در این دیدار سرهنگ ترابی با اهدای لوح، از تلاش های فرامرزی فرماندار شهرستان، در راستای برگزاری با شکوه رژه 31 شهریور 97، در شهرستان نقده، تقدیر و قدردانی کرد.