حضور محمد نوبخت فرماندار شهرستان در سرای سالمندان و دیدار با مادران و پرسنل این سرا

حضور محمد نوبخت فرماندار شهرستان در سرای سالمندان و دیدار با مادران و پرسنل این سرا

محمد نوبخت در این دیدار با اهدا گل  سال نو را به مادران و پرسنل سرای سالمندان تبریک گفت.