جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست منوچهر شاکر فرماندار نقده برگزار شد

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست منوچهر شاکر فرماندار نقده برگزار شد
صبح امروز جلسه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضای کارگروه با محوریت نحوه مدیریت پسماند های پزشکی و پیگیری مصوبات آخرین جلسه کارگروه مدیریت پسماند و ارائه گزارش ادارات مرتبط، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرماندار شهرستان در این جلسه با تاکید بر لزوم انجام اقدامات جدی تر در خصوص مدیریت پسماند اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه و شیوع ویروس کرونا، دستگاه های متولی و به ویژه شهرداری ها باید در خصوص مدیریت و دفع پسماندهای شهری و خانگی و به ویژه پسماندهای بیمارستانی حساسیت ویژه ای داشته باشند. و دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی به دقت رعایت و اجرا شود.


در جریان این جلسه ابتدا مصوبات جلسه گذشته شامل گزارش اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری ها در خصوص وضعیت پسماند شهرستان و گزارش شهرداری در خصوص وضعیت دفع نخاله های شهری پیگیری شد.

درپایان جلسه ضمن بحث و گفتگو در خصوص مشکلات و معضلات زیست محیطی جایگاه های دفن زباله شهری، در خصوص ساماندهی و بهسازی محل های فعلی دفن زباله و نحوه مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی در سطح شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.