بازدید فرماندار نقده از مزرعه کشت زعفران در روستای حلبی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز مرتضی فرامرزی فرماندار شهرستان به اتفاق حبیبی بخشدار مرکزی از مزرعه کشت زعفران در روستای حلبی از توابع بخش مرکزی این شهرستان بازدید کرد.

 

فرماندار شهرستان در حاشیه این بازدید توسعه این محصول را به جهت تطابق با شرایط آب و هوایی استان و کم آب بر بودن، مستعد توسعه و گسترش دانست.

 

فرماندار شهرستان با اشاره به اینکه کشور در کاشت محصولات کشاورزی نیازمند تولیداتی است که به کمترین میزان آب نیاز داشته باشد، زعفران را یکی از همین محصولات مناسب در این زمینه دانست.