بازدید مرتضی فرامرزی از کارهای عمرانی در حال انجام سطح شهر

صبح امروز مرتضی فرامرزی فرماندار شهرستان نقده به اتفاق دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان و شهردار نقده از کارهای عمرانی در حال انجام شهر بازدید کرد.

وی در این بازدید ها بر لزوم به اتمام رسیدن لایروبی رودخانه ها و انهار و همچنین دیوار ساحلی آنها تا موعد مقرر تاکید نمود.