غفاریان بعنوان رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان نقده معرفی شد

غفاریان بعنوان رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان نقده معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز آئین تودیع و معارفه رئیس اداره امور مالیاتی نقده با حضور منوچهر شاکر فرماندار شهرستان، پورمختار معاون حسابرسی مالیاتی شهرستان های استان و مقصودی فر معاون مدیریت منابع انسانی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برگزار شد.

 در این مراسم از زحمات و تلاشهای محمدیان سرپرست پیشین تقدیر و قدردانی بعمل آمد و با حکم کوماسی مدیرکل امورمالیاتی استان غفاریان بعنوان رئیس جدید اداره امورمالیاتی شهرستان نقده منصوب شد.

شایان ذکر است: غفاریان رئیس جدید اداره امور مالیاتی نقده سابقه 21 سال فعالیت در پست های مختلف اداره امور مالیاتی نقده را دارد. وی همچنین پیش ازتصدی این پست در سمت دادیار انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی فعالیت داشت.