با حضور نام بخش مدیرکل بیمه سلامت استان در نقده صورت گرفت.

نشست مدیرکل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی با فرامرزی فرماندار شهرستان نقده برگزار شد.

نشست مدیرکل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی با فرامرزی فرماندار شهرستان نقده برگزار شد.
با حضور مدیر کل بیمه سلامت استان، نماینده مردم شهرستان در دفتر کار فرامرزی فرماندار نقده وضعیت بودجه بیمه سلامت شهرستان در سال 98 بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، صبح امروز (20 آبان) نشست بررسی وضعیت بیمه سلامت شهرستان با حضور نام بخش مدیر کل بیمه سلامت استان، حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در دفتر فرماندار شهرستان نقده برگزار شد.

 

در این نشست وضعیت بودجه حوزه بیمه سلامت شهرستان در سال 1398 بحث و بررسی شد.

# نظر : 0