طرح پرورش دام سبک با تسهیلات پرداختی در روستای نظام آباد به بهره برداری رسید

این طرح با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال سپاه پاسداران توسط برادران جهاندیده در روستای نظام آباد به بهره برداری رسید.