جلسه هم اندیشی فرماندار شهرستان با اعضای شورای اسلامی شهر نقده برگزار شد