معاون فرماندار نقده:

نظارت ها بر بازار مخصوصا در زمان عید نوروز تشدید گردد

نظارت ها بر بازار مخصوصا در زمان عید نوروز تشدید گردد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  نقده، ششمین جلسه کار گروه تنظیم بازار شهرستان به ریاست جعفر حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری در سالن جلسات فرمانداری نقده برگزار گردید.

حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم، افزود: در سطح شهرستان نظارت ها تشدید گردد تا در نقاط مختلف شهر چند نرخ وجود نداشته باشد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت بازار باید در تهیه و توزیع مایحتاج عمومی مردم دقت بیشتری توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد .

حسین فام با تأکید بر استمرار نظارت و بازرسی های دقیق بر بازار و رصد قیمت ها به صورت مستمر گفت: برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمت ها و دیگر تخلفات، انجام گشت های مستمر و حضور همیشگی بازرسان در سطح بازار علاوه بر افزایش اعتماد عمومی موجب جلوگیری از قانون گریزی و تخلف عده ای سودجو خواهد شد.

وی لزوم همراهی و همفکری برای سیاست گذاری مشترک بین دستگاه های عضو را خواستار شد.