فرماندار نقده در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان:

لایروبی رودخانه و انهار شهرستان در اولویت کاری قرار دارد

لایروبی رودخانه و انهار شهرستان در اولویت کاری قرار دارد
صبح امروز جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 

صبح امروز جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان، فرماندار نقده در این جلسه ضمن تأکید بر استفاده صحیح از منابع آب شهرستان گفت: بمنظور مصرف بهینه منابع آب و اصلاح الگوی کشت، با ارائه راهکارهای مناسب کشاورزان را به سمت سوی کشت محصولات کم آب بر سوق دهیم.

فرامرزی افزود: هر گونه تصمیم گیری در رابطه با منابع آب باید در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان صورت گیرد و تصمیم گیری در خارج از این شورا قابل قبول نیست.

وی در رابطه با لایروبی انهار و رودخانه ها نیز گفت: با توجه به پایان فصل کاری لایروبی انهار و رودخانه ها بخصوص در نقاط حادثه خیز باید هرچه سریعتر به اتمام برسد.