پلمپ نانوایی های متخلف در شهرستان نقده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، با واحدهایی نانوایی که در بازرسی های صورت گرفته توسط کارگروه آرد و نان شهرستان متخلف شناخته شده بودند، برخورد شد.
لازم به ذکر است سهمیه ارد واحدهای صنفی پلمپ شده مابین نانوایانی که مردم رضایت دارند تقسیم شد.

گفتنی است برخی نانوایان متخلف نیز بصورت نقدی و کسری سهمیه آرد جریمه شده اند.