فرماندار نقده در جلسه کارگروه زنان و خانواده:

از مهمترین وظایف کارگروه زنان و خانواده شناسایی مسائل و مشکلات زنان و توانمند سازی آنان است

از مهمترین وظایف کارگروه زنان و خانواده شناسایی مسائل و مشکلات زنان و توانمند سازی آنان است
جلسه کارگروه زنان و خانواده شهرستان، به ریاست فرماندار و با حضور اعضای کمیسیون بانوان، رابطین و نمایندگان بانوان ادارات، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در این جلسه فرامرزی فرماندار شهرستان گفت: یکی از مهمترین وظایف کارگروه زنان و خانواده را شناسایی مسائل و مشکلات زنان و توانمند سازی بانوان دانست و افزود: حدود 50 درصد جمعیت کشور، استان و شهرستان را بانوان تشکیل می دهند، براین اساس بانوان حق دارند در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین برنامه ریزی و همفکری برای حل مشکلات حضور داشته باشند.

فرامرزی در ادامه از مسئولین ادارات خواست تا به بانوانی که بعنوان نماینده اداره خود به کمیسیون بانوان شهرستان معرفی کرده اند زمینه فعالیت و اختیارات لازم را بدهند و در مقابل بانوان نیز با مطالعه، جدیت و شناخت کامل از وضعیت زنان شهرستان، در جلسات حضور یابند و دیدگاه ها و نقطه نظرات و راهکارهای خود را مطرح نمایند.