بازدید معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار نقده از مجموعه شفاژن( تولید دارو و مکمل های دارویی)