معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری:

تاکنون 21600 تن گندم توسط 5 مرکز خرید در حوزه شهرستان از کشاورزان خریداری شده است

تاکنون 21600 تن گندم توسط 5 مرکز خرید در حوزه شهرستان از کشاورزان خریداری شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به اتفاق روسای ادارات غله و جهاد کشاورزی از مراکز خرید گندم در حوزه شهرستان بازید بعمل آورد.

 آذرخش معاون عمرانی فرمانداری در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های کشاورزان و عوامل مراکز خرید گندم، بر تسهیل در روند خرید از کشاورزان تأکید کرد و افزود: در طی سال جاری تاکنون حدود 21600تن گندم توسط 5 مرکز خرید از کشارزان شهرستان خریداری شده است.

 

طبق آمار میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 150 درصد افزایش داشته است و تاکنون، شهرستان نقده از لحاظ خرید گندم از کشاورزان رتبه اول را دارد.

لازم به ذکر است پیش از این نیز در حدود 2062 تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان حوزه شهرستان خریداری شده بود.