معتمدیان: وجود مدارس کانکسی در شأن مردم آذربایجان غربی نیست / نهضت ساخت مدرسه را در آذربایجان غربی ترویج کنیم / تحول در حوزه آموزش و پرورش نیازمند یک ریل گذاری ویژه است

معتمدیان: وجود مدارس کانکسی در شأن مردم آذربایجان غربی نیست / نهضت ساخت مدرسه را در آذربایجان غربی ترویج کنیم / تحول در حوزه آموزش و پرورش نیازمند یک ریل گذاری ویژه است
استاندار آذربایجان غربی گفت: متاسفانه استان در بسیاری از شاخص های توسعه جایگاه مناسبی نداشته و برای جبران کاستی ها، نیازمند کار جهادی و انتقال مشکلات به وزارتخانه ها هستیم.

محمدصادق معتمدیان امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اعلام اینکه باید نهضت ساخت مدرسه را در آذربایجان غربی ترویج کنیم، افزود: با استفاده از ظرفیت های ملی، استانی و خیرین برای ساخت مدرسه، باید در مسیر بهبود شاخص های حوزه آموزش و پرورش گام برداریم.

وی همچنین جبران عقب افتادگی های حوزه آموزش و پرورش و بهبود شاخص سرانه آموزشی استان را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: از فرصت سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی برای بهبود شاخص های حوزه آموزش و پرورش و گسترش ساخت مدارس در استان استفاده شده و مشکلات اساسی و نیازها جهت پیگیری از هیئت دولت و وزارتخانه مربوطه اولویت بندی شود.

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه استان نیازمند حدود 9 هزار کلاس درس است، افزود: با استفاده از تمامی پتانسیل ها بخصوص ظرفیت های ملی برای ساخت مدرسه در سطح استان، شاهد بهبود شاخص های آموزش و پرورش آذربایجان غربی در دولت سیزدهم خواهیم بود.

معتمدیان در ادامه با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی کارشناسی شده جهت تحقق اهداف کلان آموزش و پرورش، تصریح کرد: برای هر شاخص، یک تیم در آموزش و پرورش استان تشکیل و با برنامه ریزی هدفمند، مشکلات اساسی این حوزه احصاء شود.

وی با اعلام اینکه خود پیگیر مطالبات کلان آموزش و پرورش استان در سطح ملی خواهد بود، یادآور شد: آموزش و پرورش آذربایجان غربی باید مشکلات درون سازمانی و نیازهای اساسی خود را برای جبران کاستی ها شناسایی کند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر هماهنگی و هم افزایی دستگاههای مختلف جهت ارتقای شاخص ها و جبران عقب افتادگی های استان، افزود: بهبود شاخص ها در سایه مطالبه گری و برنامه محور بودن دستگاه ها تحقق یافته و تحول در حوزه آموزش و پرورش نیازمند یک ریل گذاری ویژه است.

معتمدیان در پایان، حمایت از دانش آموزان بی بضاعت را ضروری دانسته و تاکید کرد: وجود مدارس کانکسی در شأن مردم آذربایجان غربی نبوده و ارتقای تجهیزات و امکانات مدارس به صورت جدی پیگیری شود.