البوم تصویری/ جلسه کارگروه اشتغال با هدف بررسی مشکلات واحدهای نیمه فعال تولیدی شهرستان برگزار شد