طی مراسمی همکار بازنشسته فرمانداری نقده بدرقه شد

طی مراسمی همکار بازنشسته فرمانداری نقده بدرقه شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، طی مراسمی از زحمات همکار بازنشسته این فرمانداری تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم فرامرزی فرماندار شهرستان ضمن تجلیل از رحیم زاده همکار بازنشسته این فرمانداری گفت: بازنشستگان نیروهای ارزشمند هر ارگانی هستند و باید از تجربیات آنها بهره مند شد.