بازدید منوچهر شاکر فرماندار شهرستان نقده به همراه شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی از روند اجرایی پروژه تعریض و بهسازی محور نقده – حیدرآباد