استاندار آذربایجان غربی:

به فضای مجازی باید به عنوان یک فرصت توجه شود

به فضای مجازی باید به عنوان یک فرصت توجه شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری، تهدیدات و آسیب های فضای مجازی شناسایی و مورد توجه جدی دستگاههای متولی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گفت: با توجه به اهمیت مقوله آموزش در حوزه فرهنگی توسط دستگاههای متولی، آموزش مربیان سواد رسانه ای و فضای مجازی در اولویت قرار گیرد.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزشی برای ارتقای سواد رسانه ای در جامعه را نیز ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری، تهدیدات و آسیب های فضای مجازی شناسایی و مورد توجه جدی دستگاههای متولی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اعلام اینکه دولت به دنبال توسعه و تقویت زیرساخت های اینترنت و فضای مجازی است، افزود: فضای مجازی کشورمان در حوزه های مختلف متوجه تهدیدات متعددی از سوی دشمنان بوده و از این رو رهاشدگی این فضا قابل قبول نبوده و همه ما درخصوص مدیریت فضای مجازی مسئول هستیم.

معتمدیان ورود جدی دستگاههای متولی به تولید محتوا در فضای مجازی را نیز بسیار مهم دانسته و یادآور شد: واقعیت امروز فضای مجازی، مبنای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها باشد و نباید تحت تاثیر بزرگنمایی یا کوچک نمایی آسیب های این حوزه قرار گیریم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اشراف و همراهی نخبگان جامعه در ساماندهی تهدیدات و آسیب های فضای مجازی، افزود: با شناسنامه دار کردن رسانه های فعال در فضای مجازی، می توان در مقابل بی اخلاقی ها و پمپاژ ناامیدی و دامن زدن به مباحث قومیتی توسط رسانه های غیر مجاز و بی هویت ایستاد.

استاندار آذربایجان غربی در پایان با بیان اینکه به فضای مجازی باید به عنوان یک فرصت توجه شود، تصریح کرد: با تعامل و تقسیم کار بین دستگاههای متولی و تشدید نظارت بر فضای مجازی، این حوزه ساماندهی و مدیریت خواهد شد.