بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان نقده به اتفاق شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از مجتمع سایت گلخانه ای خلیفه لو

بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان نقده به اتفاق شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از مجتمع سایت گلخانه ای خلیفه لو

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز 15 بهمن ماه، همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک فجر،  فرماندار شهرستان به اتفاق معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیر عامل بانک کشاورزی استان، از سایت گلخانه ای مجتمع خلیفه لو بازدید بعمل آوردند.

فرماندار شهرستان در حاشیه این بازدید گفت: این طرح یکی از پروژه های موفق در حوزه بهره وری صحیح از منابع آب، رونق تولید و کشت گلخانه ای و ایجاد اشتغال در حوزه شهرستان است.

گفتنی است: این پروژه بزرگ در 35 هکتار زمین، 4000 متر مربع زیر کشت، 6500 متر مربع بهره برداری کامل، 11000 متر سازه اجرا شده است و با هزینه بالغ بر 300 میلیارد ریال(با زیر ساخت ها) برای 70 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده و پیش بینی می شود با توسعه و اتمام فاز های بعدی، در آینده نزدیک زمینه اشتغال برای 350 الی 400 نفر فراهم گردد.