بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از راههای روستایی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بهمراه ظاهری معاون راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از راههای روستایی شهرستانبازدید کردند.

 

در این بازدید مقرر شد راه های روستایی بیگم قلعه- شریف الدین و عظیم خانلو تا پایان فصل کاری امسال آسفالت گردد.