سومین جلسه کمیسیون حقوق شهروندی، به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان برگزار شد

سومین جلسه کمیسیون حقوق شهروندی، به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان برگزار شد
صبح امروز سومین جلسه کمیسیون حقوق شهروندی، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای جلسه، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در این جلسه ارتقای رضایتمندی مردم در حقوق شهروندی را یکی از اهداف مسوولین شهرستان دانست و افزود: اصل ارتباط درست با مردم از اصول حقوق شهروندی است، پیگیری و حل مشکل شهروندان در اولویت برنامه های مسوولین دستگاه های اجرایی شهرستان قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به قرص هایی که اخیراً در بعضی از برندهای مواد غذایی جاسازی شده است، گفت: این عمل زشت و قبیح توطئه دشمنان است. فرماندار نقده خاطر نشان کرد: دشمنان در تلاش اند تا با چنین کارهایی امنیت اجتماعی جامعه را به مخاطره بیندازند و مردم را نسبت به تولیدات داخلی بدبین کنند. قطعاً بزودی عاملین آن شناسایی و به سزای عمل خود خواهند رسید.

فرامرزی افزود: در این مقطع از زمان اگر مسئله ای در افکار عمومی مطرح می شود باید آن را برای مردم توضیح دهیم و مردم را به آرامش دعوت نمائیم.

 وی در پایان سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات یکی از محورهای حقوق شهروندی است که مسوولین نظام با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و در این زمینه مسوولین امر در حوزه شهرستان باید در اظهار نظرها و موضع گیری های خود در راستای اتحاد، وفاق و همدلی حرکت نمایند. 

در ادامه جلسه مسوولین ادارات حاضر در جلسه، گزارشی از عملکرد اداره مطبوع خود در بحث رعایت حقوق شهروندی ارائه دادند.