بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از چندین روستا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، سهراب سروری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سرپرست بخشداری مرکزی به همراه اسمزاده کارشناس بخشداری و سلیمانزاده، مهندس ناظر پروژه های بخشداری بمنظور رفع مشکلات روستاییان از روستاهای خلخانه، گوران آباد قزاق، علی ملک، لواشلو بازدید کردند.