رژه خودرویی همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

رژه خودرویی همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی با حضور منوچهر شاکر فرماندار شهرستان و جمعی از مسوولین از مقابل فرمانداری