فرماندار نقده در جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان:

کمک های مالی به زندانیان و خانواده های آنها باید هدفمند باشد

کمک های مالی به زندانیان و خانواده های آنها باید هدفمند باشد
صبح امروز جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان با حضور فرماندار نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان ضمن قدردانی از فعالیت های اعضای انجمن در راستای کمک به خانواده های زندانیان و با اشاره به اهداف این انجمن، اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصادی می بایست با همت و تلاش مضاعف تر در راستای کمک به خانئواده های زندانیان برنامه ریزی و تلاش نماییم.
 
فرامرزی گفت: در بحث فرهنگی و اجتماعی نیز برگزاری جشن ها، همایش های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و شاد کردن خانواده های زندانیان حرکت بسیار زیبا و پسندیده ای است که باید با جدیت دنبال شود.

در پایان جلسه در خصوص راهکارهای کمک به زندانیان بی بضاعت که مرتکب جرائم غیر عمد شده اند و خانواده های آنان، هدفمند کردن کمک های مالی و همچنین کمک به فعالیت های فرهنگی در زندان بحث و تبادل نظر شد.