اجرای طرح نیروی کار فصل پائیز 1399 از ابتدای روز 17 آبان به مدت 2 هفته از طریق تماس تلفنی انجام می گیرد

اجرای طرح نیروی کار فصل پائیز 1399 از ابتدای روز 17 آبان به مدت 2 هفته از طریق تماس تلفنی انجام می گیرد
به منظور ارزیابی و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی کشور آمارگیری طرح نیروی کار کشور از خانوارها، مطابق با آخرین توصیه‌های سازمان بین‌المللی ‌کار (ILO) و براساس نیاز برنامه ‌ریزان و با هدف محاسبه‌ی شاخص‌های فصلی و سالانه‌ی نیروی‌کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن‌ها طراحی شده است. در فصل پائیز امسال به دلیل شیوع بحران ویروس کووید ١٩ همانند فصل تابستان، مسئولین و کمیته فنی برای رفع این معضل در جمع آوری اطلاعات بازار کار، شیوه ها و راهکارهای جایگزینی در نظر گرفته اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی؛ به منظور ارزیابی و تحلیل سیاستهای کلان اقتصادی کشور آمارگیری طرح نیروی کار کشور از خانوارها مطابق با آخرین توصیه‌های سازمان بین‌المللی ‌کار (ILO) و براساس نیاز برنامه ‌ریزان و با هدف محاسبه‌ی شاخص‌های فصلی و سالانه‌ی نیروی‌کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن‌ها طراحی شده است. در فصل پائیز امسال به دلیل شیوع بحران ویروس کووید ١٩ همانند فصل تابستان، مسئولین و کمیته فنی برای رفع این معضل در جمع آوری اطلاعات بازار کار،  شیوه ها و راهکارهای جایگزینی در نظر گرفته اند.

بر این اساس، با توجه به برنامه زمانی اجرای طرح نیروی کار در فصل پائیز ١٣٩٩ از ابتدای روز ۱۷ آبان به مدت ٢ هفته، با خانوارهای مشمول در فهرست ‌نمونه‌گیری تصادفی جمع آوری آمار و اطلاعات طرح مذکور از طریق تماس تلفنی با شماره ۲۱۲۱ واقع در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم دسترسی تلفنی به خانوار، با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری اجرا خواهد شد.

 

در صورت نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 32377133 تماس حاصل فرمائید.