فرماندار نقده در دومین جلسه کارگروه اشتغال روستایی این شهرستان:

در تخصیص اعتبار علاوه بر بررسی کارشناسی ایجاد شغل به توجیح اقتصادی، بازاریابی و تداوم آن شغل در روستا توجه گردد

در تخصیص اعتبار علاوه بر بررسی کارشناسی ایجاد شغل به توجیح اقتصادی، بازاریابی و تداوم آن شغل در روستا توجه گردد
دومین جلسه کارگروه اشتغال پایدار روستایی، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، دومین جلسه کارگروه اشتغال پایدار روستایی، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضاء، با موضوع بررسی تخصیص اعتبارات صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان و دستگاه های حمایتی مبنی بر اجرای طرح یک روستا یک محصول، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

مرتضی فرامرزی فرماندار شهرستان نقده، در این جلسه از دستگاه های اجرایی شهرستان خواست بمنظور جذب اعتبارات صندوق کارآفرینی علاوه بر بررسی کارشناسی ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی و صنعتی، به توجیح اقتصادی، بازاریابی و تداوم آن در توسعه شهرستان نیز توجه نمایند.

وی در ادامه تصریح کرد: اعضاء علاوه بر تمرکز بر سایت گلخانه ای خلیفه لو، در خصوص توسعه صنایع دستی، بوم گردی، قالی بافی و نیز در توسعه دامپروری در یکی از روستاهای شهرستان، نقطه نظرات خود را اعلام و براساس آن اعتبار صندوق تخصیص یابد.