معاون فرماندار نقده:

دستگاه های متولی تدابیر لازم پیشگیرانه در حوزه ساخت و ساز‌‌‌‌های غیرمجاز اتخاذ نمایند

دستگاه های متولی تدابیر لازم پیشگیرانه در حوزه ساخت و ساز‌‌‌‌های غیرمجاز اتخاذ نمایند


 به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، دومین جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نقده و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط این شهرستان برگزار شد.

حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نقده در این جلسه با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز به یک معضل تبدیل شده و باید با قاطعیت با این پدیده برخورد کرد، افزود: دستگاه‌های مرتبط باید به وظیفه ذاتی خود در راستای نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز با جدیت عمل کنند.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گفت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ساخت و ساز‌‌‌‌های غیرمجاز توسط دستگاه‌‌‌‌‌های متولی بسیار کم هزینه و راه گشاست، زیرا وظیفه اصلی صیانت از محدوده تحت پوشش برای جلوگیری از اقدامات احداثی غیر مجاز است. 

حسین فام وجود حساسیت در میان مسئولان مربوط به پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز را بسیار مهم دانست .