حضور مردم شهید پرور نقده در راهپیمایی روز جهانی قدس

در روز جهانی قدس امت شهیدپرور نقده نیز هم موف با مردم ظلم ستیز جهان حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف اعلام نمودند.

 

این مراسم باشکوه که باحضور مسوولان و مردم برگزار شد به محل دانشگاه پیام نور در نقده ختم شد.