جلسه ستاد مدیریت مقابله با کرونای شهرستان به ریاست منوچهر شاکر فرماندار نقده برگزار شد
صبح امروز جلسه مدیریت مقابله با کرونای شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای جلسه در راستای مدیریت و مبارزه با ویروس کرونا و برنامه ریزی برای اقدامات پیش رو، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.
  • یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 13:47