تامین آب شرب مساکن بنیاد مسکن روستای کوزه گران

تامین آب شرب مساکن بنیاد مسکن روستای کوزه گران، با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان، بخشدار مرکزی و روسای ادارات افتتاح و به بهره برداری رسید.

تامین آب شرب مساکن بنیاد مسکن روستای کوزه گران، با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان، بخشدار مرکزی و روسای ادارات افتتاح و به بهره برداری رسید.
گفتنی است: مشخصات این پروژه شامل  توسعه شبکه داخلی بطول 3 کیلومتر، توسعه خط انتقال به طول 600 متر، احداث و تجهیز حوزه شیرآلات، تأمین آب شرب به میزان 3 لیتر بر ثانیه مجتمع دیزج با اعتباری بالغ بر 1700 میلیون ریال، 
این طرح با مشارکت بخشداری مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و آب فاضلاب روستایی شهرستان نقده به بهره برداری رسید و حدود 1600 نفر  از مزایای آن بهرمند خواهند شد.