420 هزار اصله نهال در شهرستان نقده کاشته می شود

جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در شهرستان به ریاست جعفر حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، حسین فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با اشاره به اینکه محیط زیست و منابع طبیعی برای ما بعنوان ثروت ملی است، گفت: کاشت نهال ارزشمند است ولی آنچه بیشتر اهمیت دارد حفظ و نگهداری آن است.
معاون فرمانداری نقده افزود: کاشت درخت یک سنت دیرینه ایرانی و اسلامی است. محیط زیست سالم لازمه ایجاد و حفظ کرامت انسانهاست و دستورات بسیاری در اسلام در این زمینه وجود دارد.

حسین فام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری(مد) در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: با عنایت به اینکه طرح کاشت یک میلیارد درخت یک طرح مردمی بدستور رئیس جمهور محترم است نیازمند مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان خواهد بود. 

وی اضافه کرد: این طرح در بازه زمانی چهارساله در سطح کشور اجرا خواهد شد که سهم شهرستان نقده 420 هزار اصله است و در هفته منابع طبیعی بصورت نمادین تعدادی کاشته خواهد شد.

حسین فام با اشاره به کمبود منابع آبی در منطقه و سطح کشور، کاشت نهال را یکی از محورهای افزایش منابع جنگلی دانست و تصریح کرد: حفظ و نگهداری نهال ها خود یکی از اقدامات مهمی است که باید اتفاق بیفتد تا در اینده شاهد مراتع جنگلی باشیم.