اطلاعیه قطعی گاز در برخی مناطق شهر نقده

به اطلاع مردم شریف شهرستان می رساند، بدلیل اتصال خطوط جدید به شبکه گاز در برخی از نقاط شهر و تزریق گاز در روز چهارشنبه مورخه اول خرداد ماه از ساعت 8 الی 15 جریان تعدادی از مشترکین انتهای خیابان امام علی(ع) ضلع شمالی و ضلع شمالی بلوار آیت الله کاشانی، کوچه شهید محمدیان و کوچه شهید قائم پناه قطع خواهد شد.