شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی برای سرمایه گذاری در سدهای استان فراخوان داد

شرکت آب منطقه استان آذربایجان‌غربی براساس تفاهم‌نامه وزارت نیرو با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت توسعه صنعت گردشگری در محدوده سدهای حسنلو(نقده)، شهید قنبری، بارون و دانالو(ماکو)، شهرچای ارومیه( ارومیه دریک و زولا(سلماس)، مهاباد و آب‌بند یوسف‌کندی( مهاباد) آق‌چای( چایپاره) ساروق و احمدآباد(تکاب) و بند انحرافی نوروزلو( میاندوآب) اقام نماید.

طرح‌های قابل اجرا پیرامون سدهای اشاره شده شامل فرصت‌های متعدد ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در یک جغرافیای محدود و دربرگیرنده فعالیت‌های مندریج در مستندات شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی و پیرامون آنها می‌باشد.

کلیه علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ انتشار نویت دوم این آگهی به درگاه سامانه شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌غربی به آدرس www.agraw.ir مراجعه نموده و اطلاعات تکمیلی مربوط به طرح‌های اشاره شده را دریافت و طرح‌های پیشنهادی خود را در قالب فرم پیشنهادی طرح گردشگری حداکثر تا مورخ 1399/2/31 به دبیرخانه حراست این شرکت واقع در ارومیه بلوار شهید باهنر شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی تحویل و رسید دریافت نمایند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرح‌های فوق می‌توانند با شماره تلفن 044-31987309 تماس حاصل نمایند.