اهالی روستاهای علی ملک در دهه فجر امسال از نعمت گاز بهره مند خواهند شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان بهمراه بخشدار مرکزی و رئیس اداره گاز، از روند اجرایی پروژه های گاز رسانی در روستاهای بخش مرکزی (علی ملک و میرآباد) بازدید کرد.
گفتنی است؛ از حد فاصل آخرین نقطه شهر تا روستای علی ملک به طول حدود2500 متر و داخل روستا به طول800 متر جمعاً بطول 3300 متر لوله گذاری انجام گرفته است و پیش بینی می شود این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد و اهالی روستا از نعمت گاز بهرمند شوند. خط تغذیه گاز روستایی و ایستگاه تبدیل فشار روستای میرآباد نیز بطول 8 کیلومتر است که 6 کیلومتر آن اجرا شده و 2 کیلومتر آن, هم اکنون در حال اجرا است.