صادقی: رشد و ارتقای شرکت های دانش بنیان ضروری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی موجود آذربایجان غربی باید به سوی استفاده از دانش روز دنیا سوق داده شوند.

نادر صادقی امروز در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان، اجرای دقیق فرامین مقام معظم رهبری درخصوص تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را ضروری دانسته و افزود: دستگاههای متولی، دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی و صنعتی استان را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی در ادامه با تاکید بر هدایت واحدهای تولیدی و صنعتی استان به سمت بهره مندی از دانش روز دنیا، خاطرنشان کرد: در کنار افزایش کمی و تقویت کیفی شرکت های دانش بنیان استان، واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی موجود آذربایجان غربی باید به سوی استفاده از دانش روز دنیا سوق داده شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فصول و معیارهای ارتقای شرکتهای دانش بنیان از سوی دولت سیزدهم تعیین شده، تصریح کرد: در ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان، کمیته هایی در بخش ها و حوزه های مختلف جهت پیشبرد سیاست تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تشکیل می شوند.

صادقی با تاکید بر ضرورت رشد و ارتقای شرکت های دانش بنیان استان، افزود: ارتقای دانش و نوآوری واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی باید به صورت جدی از سوی دستگاههای متولی دنبال شود.

وی در پایان، تعامل و تبادل نظر مستمر دستگاههای عضو ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان را ضروری دانسته و یادآور شد: برای بقاء و حضور در رقابت های صنعتی دنیا، باید از دانش روز بهره ببریم.