جلسه رسیدگی به مشکلات مجتمع خودرویی نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، جلسه بررسی مسائل و مشکلات مجتمع خودرویی و واحد های فاقد مجوز فعالیت مشاورین خودرو سطح شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور مسئول امور اصناف و جانشین معاون بازرگانی توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه  ضمن بررسی مصوبات جلسات شهرستانی گذشته، در خصوص مسائل و مشکلات مشاورین خودرویی فاقد مجوز و مجتمع خودرویی شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی در این رابطه  اتخاذ گردید.