مردم شهرستان لایق بهترین خدمات هستند/ باید در امر تصمیم گیری و خدمات رسانی از عملکرد سلیقه ای پرهیز شود. شورا عصاره نظرات همه مردم است و باید با خرد جمعی تصمیم گیری نماید

فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بمناسبت فرا رسیدن روز شورا با اعضای شورای شهر نقده دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان، فلسفه شورای شهر را تفویض قدرت مدیریت شهری به مردم از طرف مردم به جهت توسعه زیرساخت های شهری در همه محورها دانست.فرامرزی اذعان داشت: توسعه زمانی محقق می شود که مردم نقش اساسی در آن داشته باشند، وظیفه شورا و مدیریت اجرایی شهر در این راستا دخیل نمودن مردم در امر تصمیم سازی است.

فرامرزی با اشاره به اینکه مطلب که مصوبات شورا باید مطابق با قانون باشد، گفت: اعضای شورا بایستی اشرافیت کاملی نسبت به قوانین مرتبط و مبانی توسعه زیرساخت شهری داشته باشند.

فرماندار نقده در ادامه افزود: باید در امر تصمیم گیری و خدمات رسانی از عملکرد سلیقه ای پرهیز شود. شورا عصاره نظرات همه مردم است و باید با خرد جمعی تصمیم گیری نماید. وی ادامه داد باید در خواست های مردم و ارباب رجوع در راستای قانون پاسخ داده شود و در مواقعی که پاسخ مثبت درخواست های مردمی منع قانونی داشته باشد، باید مراجعین را به نحو مقتضی راهنمایی کنیم.

فرامرزی در پایان سخنان خود به مقوله تعامل بین شورا و مدیران اجرایی شهر اشاره نمود و گفت: هر چقدر این تعامل بیشتر باشد زمینه خدمت رسانی به آحاد مردم بیشتر فراهم می شود. مردم نقده شایسته بهترین خدماتند، آنها وظایف خود در قبال نظام را بخوبی انجام داده اند و باید بهترین خدمات را از مسوولین شهر دریافت نمایند.