بمنظور تسریع در تردد وسایل نقلیه پروژه کانی سیب در روستای ساخسی تپه راه دسترسی موقت ایجاد می شود

فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بهمراه رئیس اداره منابع طبیعی و معاون فنی پروژه انتقال آب کانی سیب، از محل ایجاد راه دسترسی موقت در اطراف روستای ساخسی تپه بازدید کرد.

فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بهمراه رئیس اداره منابع طبیعی و معاون فنی پروژه انتقال آب کانی سیب، از محل ایجاد راه دسترسی موقت در اطراف روستای ساخسی تپه بازدید کرد.


فرماندار شهرستان در این بازدید ضمن تاکید بر تسریع در ساخت این راه دسترسی، بر به حداقل رساندن آسیب به مراتع و منابع طبیعی تأکید کرد.


شایان ذکر است این طرح بطول حدود 500 متر و عرض حداکثر 7 متر، جهت تسریع در عملیات و تردد وسایل نقلیه و تجهیزات مرتبط با پروژه ملی احداث کانل انتقال آب کانی سیب،  بعد از بررسی های کارشناسی عملیاتی خواهد شد.