با استقبال استاندار آذربایجان‌غربی وزیر نیرو وارد ارومیه شد

با استقبال محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی وزیر نیرو وارد ارومیه شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، به دنبال انتصاب محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی به عنوان مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از طرف هیأت دولت، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو به همراه هیأتی از معاونین وزیر جهت بررسی آخرین وضعیت روند اجرای طرح های این وزارتخانه در حوزه احیای دریاچه ارومیه به استان آذربایجان غربی سفر کرده است. 

محرابیان در بدو ورود به استان به همراه استاندار آذربایجان‌غربی به صورت هوایی از دریاچه ارومیه و روند اجرای تونل و خط انتقال آب به این دریاچه بازدید کردند.