جلسه کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت مبارزه با کرونای شهرستان نقده، به ریاست منوچهر شاکر فرماندار شهرستان برگزار شد
صبح امروز سومین جلسه امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت مبارزه با کرونای شهرستان، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای جلسه در محل فرمانداری نقده تشکیل شد.
  • شنبه 3 آبان 1399 ساعت 14:01
<< < 2