جلسه بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات نامزدین انتخابات 1400
جلسه بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات نامزدین انتخابات 1400(شوراهای اسلامی نقده و محمدیار) با حضور هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات شهرستان نقده، برگزار شد.
  • سه شنبه 1 تیر 1400 ساعت 14:42
<< < 3