گزارش تصویری:
بازدید منوچهر شاکر فرماندار شهرستان بهمراه کمیته حفاظت از آزمون سراسری شهرستان نقده از حوزه های محل برگزاری آزمون
صبح امروز 28مرداد ماه، فرماندار شهرستان به اتفاق اعضای کمیته حفاظت از آزمون سراسری شهرستان در راستای فراهم کردن فضای مناسب از حوزه های محل آزمون(دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی نقده) بازدید بعمل آورد.
  • سه شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 19:05
بازدید منوچهر شاکر فرماندار شهرستان بهمراه کمیته حفاظت از آزمون سراسری شهرستان نقده از حوزه های محل برگزاری آزمون
صبح امروز 28مرداد ماه، فرماندار شهرستان به اتفاق اعضای کمیته حفاظت از آزمون سراسری شهرستان در راستای فراهم کردن فضای مناسب از حوزه های محل آزمون(دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی نقده) بازدید بعمل آورد.
  • سه شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 18:55
در جلسه کمیته امنیتی و انتظامی حفاظت آزمون سراسری در شهرستان، عنوان شد:
تمامی ارگان های دست اندرکار با جدیت تمام در تلاشند تا داوطلبین با آرامش کامل در این آزمون شرکت نمایند
  • دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 20:40